Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε πλήρη  οδηγό συμπλήρωσης της δήλωσης Ν φορολογικού έτους 2019, καθώς  ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές.