Υπουργικές αποφάσεις για τις μετακινήσεις του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών και εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Παρά τον προσωρινό περιορισμό κυκλοφορίας αεροσκαφών και πλοίων, επιτρέπεται,κατ΄εξαίρεση,  η μετακίνηση για λόγους που αφορούν στην άσκηση καθηκόντων εργασίας  του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων έργων υποδομών και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων  (ΦΕΚ 1649 Β/2020). Οι μετακινούμενοι πρέπει να   διαθέτουν και να επιδεικνύουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαίωση εργοδότη, έγγραφη  δήλωση αυτοαπασχολούμενου κλπ)  κατά την έκδοση των εισιτηρίων…

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων

Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 91 Α/2020 συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, αποτελούμενη από: α). τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο, β) τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, γ) τον Υπουργό Επικρατείας, δ) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, ε) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  και στ) τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ως…

Διευκρινίσεις του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Ένωσης για τους δικαιούχους, τα κριτήρια και το ύψος της επιστρεπτέας προκαταβολής

Σχετικά με το θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής, παρέχει τις κάτωθι διευκρινίσεις: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Επιχειρήσεις που δικαιούνται στην πρώτη φάση επιστρεπτέα προκαταβολή είναι όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης και είτε σταμάτησαν να λειτουργούν με κρατική εντολή ή παρουσιάζουν μείωση του…

Δημοσιεύτηκε νέα ΠΝΠ που περιλαμβάνει νέα δέσμη φορολογικών και εργασιακών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  90 Α/2020  η νέα, από 01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που, εκτός των άλλων ρυθμίσεων, περιλαμβάνει,  περαιτέρω  φορολογικά  και εργασιακά  μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συγκεκριμένα: Α.Φορολογικά θέματα: 1. Η έκπτωση 25% στις βεβαιωμένες οφειλές και στις δόσεις οφειλών ρύθμισης για τον μήνα Μάρτιο καλύπτει και τις εμπρόθεσμες πληρωμές που έγιναν από…