Εγκύκλιος 14/2020 του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Η Εγκύκλιος 14/2020 του Υπουργείου Εργασίας παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, εκτός από τις κυρώσεις-πρόστιμα που  ήδη έχουν προβλεφθεί, προβλέπεται συστηματοποίηση των ελέγχων με τη διενέργεια υποχρεωτικών επανελέγχων   σε εργοδότες που έχουν ήδη υποπέσει σε παραβάσεις. Επιπλέον, υπο προϋποθέσεις, υφίσταται δυνατότητα…

Ενημέρωση σχετικά με την επιδότηση των 800 ευρώ, για νομικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, και ατομικές επιχειρήσεις

Στην νέα πλατφόρμα – αυτή τη φορά στην ΑΑΔΕ – θα υποβάλλει τις αιτήσεις η κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων, επιχειρήσεων, που απασχολούν έως 5 άτομα και λειτουργούν είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως νομικό πρόσωπο (εκτός ΑΕ), προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, το επίδομα συνολικού ποσού ύψους 800 ευρώ. Από την υποβολή στην πλατφόρμα…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμαρχο Αθηναίων για διαγωνισμό με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση

Παρά τις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα και σχετίζονται με την κρίση της νόσου COVID-19, οι διαδικασίες ανάθεσης των  έργων πρέπει να διασφαλίζουν τις Αρχές της ίσης μεταχείρισης,  της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, επισημαίνει, εκτός των άλλων,  η Ένωση με επιστολή της προς το Δήμο Αθηναίων.