Παρά τις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα και σχετίζονται με την κρίση της νόσου COVID-19, οι διαδικασίες ανάθεσης των  έργων πρέπει να διασφαλίζουν τις Αρχές της ίσης μεταχείρισης,  της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, επισημαίνει, εκτός των άλλων,  η Ένωση με επιστολή της προς το Δήμο Αθηναίων.