Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Αίτημα αναβολής διαγωνισμού υπέβαλε το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, λόγω αδυναμίας έκδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -Νεώτερες διευκρινίσεις-Προθεσμία υποβολής αίτησης έως τις 10 Απριλίου 2020.

Στο ΦΕΚ 1135 Β/2020 δημοσιεύτηκε η  ΚΥΑ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του μέτρου ενίσχυσης των επιχειρήσεων  μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Παραθέτουμε συνοπτικά πληροφορίες για το μέτρο αυτό μετά από ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή. Αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις μπορείτε να τις δείτε στο συνημμένο ΦΕΚ. Συνοψίζοντας…

Οικονομικές και Επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αίγυπτο-Τεύχος Μαρτίου 2020

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, το Τεύχος Μαρτίου που περιλαμβάνει Οικονομικές και Επιχειρηματικές ειδήσεις από την Αίγυπτο