Αίτημα αναβολής διαγωνισμού υπέβαλε το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, λόγω αδυναμίας έκδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων