Άνοιγμα του Κλειστού Επαγγέλματος του Χειριστή Μηχανημάτων Έργων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης

Αναβάθμιση της διαδικασίας για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων και άνοιγμα του επαγγέλματος ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Μέχρι την 18.03.2020 και ώρα 09 πμ. θα διαρκέσει η διαβούλευση του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας”. Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν μέχρι και τη Δευτέρα 16.03.2020 τις προτάσεις τους στην Ένωση. Το υπό διαβούλευση κείμενο βρίσκεται εδώ

Εγκύκλιος 8/2020 ΕΦΚΑ σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος

Ειδικά για το έτος 2020 παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα από 01.03.2020 έως 30.06.2020 στους μη μισθωτούς που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28.02.2020, αναφέρει, εκτός των άλλων, η Εγκύκλιος 8/2020 του ΕΦΚΑ. Η παράταση δίδεται κατ΄εξαίρεση μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και διαπίστωσης οφειλής για το…

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  της Πρεσβείας της  Ελλάδος στην Αίγυπτο απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, το Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων της χώρας