Ειδικά για το έτος 2020 παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα από 01.03.2020 έως 30.06.2020 στους μη μισθωτούς που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28.02.2020, αναφέρει, εκτός των άλλων, η Εγκύκλιος 8/2020 του ΕΦΚΑ.

Η παράταση δίδεται κατ΄εξαίρεση μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και διαπίστωσης οφειλής για το έτος 2019 απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις και η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα έως την εξόφληση των δόσεων.