Μέχρι την 18.03.2020 και ώρα 09 πμ. θα διαρκέσει η διαβούλευση του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας”.

Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν μέχρι και τη Δευτέρα 16.03.2020 τις προτάσεις τους στην Ένωση.

Το υπό διαβούλευση κείμενο βρίσκεται εδώ