Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας για έργο που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας απέστειλε διαμαρτυρία προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας για διαγωνισμό έργου  που πρόκειται να δημοπρατηθεί την 17-4-2015 ως προμήθεια

Νέα Διοικούσα Επιτροπή ΤΣΜΕΔΕ και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΑΑ

Οι κ.κ. Θ. Βασιλείου, Ξ. Καρκαντζός και Αν. Πάνας, εκπρόσωποι της ΠΕΔΜΕΔΕ, στα νέα συμβούλια του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241 ΥΟΔΔ/2015 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το διορισμό Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ.