Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1082/2015 παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ.