Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει ότι προωθείται διάταξη νόμου με την οποία, εκτός των άλλων περιπτώσεων, παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές σε είδος έως την 29-2-2016 στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών που αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού…

Ποιά μέτρα επιβάλλονται σε περίπτωση φοροδιαφυγής – ΠΟΛ 1038/2015

Με την ΠΟΛ 1038/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για τα προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα του δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλονται σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Καθορίζει επίσης και ποιά είναι τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα αυτά

Καθορισμός εντύπων εφαρμογής για την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών – ΠΟΛ 1036/2015

Με την ΠΟΛ 1036/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής  για  την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών καθώς και για  τον τρόπο και το χρόνο υποβολής τους