Με την ΠΟΛ 1036/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων εφαρμογής  για  την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών καθώς και για  τον τρόπο και το χρόνο υποβολής τους