Με την ΠΟΛ 1038/2015 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για τα προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα του δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλονται σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

Καθορίζει επίσης και ποιά είναι τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα αυτά