Δυσλειτουργία στο σύστημα πληρωμής των κρατήσεων στις Τράπεζες

Μετά την κατάργηση από 1-1-2015 ορισμένων κρατήσεων υπέρ τρίτων πριν την είσπραξη κάθε λογαριασμού δημοσίου έργου, η Ένωση διαπιστώνει πως οι αρμόδιες Τράπεζες δεν έχουν προσαρμόσει μέχρι σήμερα το σύστημά τους στις νέες αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις, με άμεση συνέπεια την ταλαιπωρία-αδυναμία των μελών της προκειμένου να πληρώσουν τις κρατήσεις και να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους.…

Ενημερωτικό σημείωμα της Ν.Υ. της Ένωσης για την ηλεκτρονική δημοπράτηση

Ηλεκτρονική δημοπράτηση για δημόσιες συμβάσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Με την ψήφιση του Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ Α’ 160 / 8.8.2014), ορίζονται νέες διατάξεις που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ο νόμος αυτός, εκτός των άλλων, προβλέπει στα άρθρα 134 έως 138 τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων «ΕΣΗΔΗΣ», η οποία εφαρμόζεται κατά…

FIEC – Νέος διαδικτυακός τόπος για επαγγελματικές ευκαιρίες για νέους στον κατασκευαστικό τομέα

Η FIEC  σε συνεργασία με την EFBWW (European Federation of Building and Wood workers) δημιούργησαν έναν νέο διαδικτυακό τόπο παρουσιάζοντας επαγγελματικές ευκαιρίες για νέους στον κατασκευαστικό τομέα. Εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.    

Αλλαγές στις απαιτήσεις των διακηρύξεων – Υπενθύμιση της Οδηγίας 6/2014 της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει εκδώσει την Οδηγία 6/2014 με τίτλο “Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β στις ρυθμίσεις των Ν. 4250/2014, 4278/2014 και 4281/2014”. Αναδημοσιεύουμε την Οδηγία αυτή, προκειμένου τα μέλη μας, εργολήπτες δημοσίων έργων, να είναι σε θέση να επισημάνουν τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις…

Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων έως 2-3-2015

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε  η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, η οποία έληγε στο τελος Ιανουαρίου 2015. Έτσι, οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του 2014 θα υποβάλλονται ανα τρίμηνο μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2015. Οι τροποποιητικές…