Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε  η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, η οποία έληγε στο τελος Ιανουαρίου 2015.

Έτσι, οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του 2014 θα υποβάλλονται ανα τρίμηνο μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2015.

Οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση απολκίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.