Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5000 ανέργων

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θ. Αμπατζόγλου καλεί τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5000 ανέργων» να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις από την 8-10-2014 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνημμένης εγκυκλίου

Ανανεωμένη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης για την τριετία 2014-2017, που διεξήχθησαν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας της ΠΕΔΜΕΔΕ, εξελέγησαν οι κάτωθι : Καρκαντζός Ξενοφών Γκικάκης Λουκάς Αναστασόπουλος Γεώργιος Λυσαρίδου Ζωή Γριτσόπουλος Παύλος Πάνας Αντώνιος Ζησιμόπουλος Ευστράτιος Παπακωστόπουλος Ιωάννης Στις επόμενες ημέρες θα συνέλθουν τα νεοεκλεγέντα μέλη…