Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θ. Αμπατζόγλου καλεί τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5000 ανέργων» να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις από την 8-10-2014 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συνημμένης εγκυκλίου