Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ 1219/2014, αναλύοντας τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, δίδει λεπτομερείς οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος