Διαμαρτυρία της Ένωσης για την καθυστέρηση πληρωμών έργων του ΕΣΠΑ

Η  Ένωση με  επιστολή της  προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  διαμαρτύρεται  για την καθυστέρηση πληρωμών έργων του ΕΣΠΑ και ζητά  να δοθούν όλες οι απαραίτητες  οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαβίβαση των πιστώσεων στους αντίστοιχους  φορείς που θα οδηγήσουν στην αποπληρωμή των εκτελεσμένων εργασιών των εργοληπτών δημοσίων έργων.

ΠΟΛ.1214/30.9.2014 Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ.1214/30.9.2014 καθορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις  καθώς και όλα  τα  υπόλοιπα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του προαιρετικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής

ΠΟΛ.1212/2014 Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ.1212/2014 διευκρινίζει τα θέματα  επίσπευσης της  επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις πουπραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους