Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ.1214/30.9.2014 καθορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις  καθώς και όλα  τα  υπόλοιπα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του προαιρετικού καθεστώτος καταβολής ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής