Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με την ΠΟΛ.1212/2014 διευκρινίζει τα θέματα  επίσπευσης της  επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις πουπραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους