Η Ένωση με γνωμοδότηση από κορυφαίο Νομικό αποδεικνύει τη μεθοδευμένη διάλυση των ατομικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΥΠΥΜΕΔΙ

Απόλυτα συμβατή με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διατήρηση των κατωτάτων ορίων. Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι γνωστό ότι από τον περασμένο Μάιο με μία σειρά επιστολών (με αρ. πρωτ. 1549/5.5.2014,1608/13.5.2014,1680/21.5.2014) προς το ΥΠΥΜΕΔΙ, και πριν την ψήφιση του Νόμου 4278/2014 (άρθρο 59, κατάργηση των κατώτατων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων), ζητούσε τη διατήρηση των κατωτάτων ορίων,…

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2573 Β/ 2014 η υπ΄αριθμ. 46274 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται οι πληρωμές των δαπανών   από το  συγχρηματοδοτούμενο  σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  και ειδικότερα το πεδίο, ο χρόνος εφαρμογής , ο τρόπος εκκαθάρισης των δαπανών, ο τύπος των εντολών πληρωμής καθώς…

Εντός των αμέσως προσεχών ημερών η εξόφληση λογαριασμών που έχουν υποβληθεί στην ΤΕΟ ΑΕ μέχρι και τις 26-3-2014, μετά από αίτημα της ΠΕΔΜΕΔΕ

Ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  απαντώντας στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 2509/ 26-9-2014 αίτημα της Ένωσης για εξόφληση των λογαριασμών έργων της ΤΕΟ ΑΕ αναφέρει, εκτός των άλλων,  ότι : Οι εκκαθαριστές εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα εξοφλήσουν όσους από τους λογαριασμούς είχαν υποβληθεί στην ΤΕΟ ΑΕ μέχρι και τις…

Νέο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ για επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι από 1ης Οκτωβρίου 2014 τίθεται σε ισχύ η διάταξη της παραγράφου 1 αρ. 185 Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α/2014). Έτσι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων  του ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος τζίρος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ  μπορούν να επιλέξουν το νέο σύστημα απόδοσης του φόρου αυτού ,…