Ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  απαντώντας στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 2509/ 26-9-2014 αίτημα της Ένωσης για εξόφληση των λογαριασμών έργων της ΤΕΟ ΑΕ αναφέρει, εκτός των άλλων,  ότι :

Οι εκκαθαριστές εντός των αμέσως προσεχών ημερών θα εξοφλήσουν όσους από τους λογαριασμούς είχαν υποβληθεί στην ΤΕΟ ΑΕ μέχρι και τις 26-3-2014

Καθώς και ότι έχει προωθηθεί η σχετική ΚΥΑ και οι λοιπές νομοθετικές συμπληρώσεις για την ταχύτερη δυνατό εξόφληση όλων των δεδουλευμένων.