Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι από 1ης Οκτωβρίου 2014 τίθεται σε ισχύ η διάταξη της παραγράφου 1 αρ. 185 Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α/2014).

Έτσι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων  του ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος τζίρος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ  μπορούν να επιλέξουν το νέο σύστημα απόδοσης του φόρου αυτού , σύμφωνα με το οποίο:

1. Ο ΦΠΑ  καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης   της  αντιπαροχής

2. Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.