Αίτημα για απλούστευση διαδικασιών λύσης κοινοπραξιών και μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εργοτάξια

Η  Ένωση επαναφέρει το  αίτημά της προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για την απλούστευση των διαδικασιών λύσης των κοινοπραξιών που έχουν συσταθεί για την κατασκευή δημοσίου έργου και έχουν προ πολλού ολοκληρώσει το σκοπό τους, όμως παραμένουν ενεργές φορολογικά και επί πλέον ζητά τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εργοτάξια,  αφού αυτά είναι πρόσκαιρες…

Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη – Ν. 4269/2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142 Α/ 2014 ο υπ΄αριθμ. 4269/2014 Νόμος με τίτλο  «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη  ανάπτυξη». Ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει  τις βασικές έννοιες και τη διάρθρωση  του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, το στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, το ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό,  την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή θεσμικών γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τις κατηγορίες και το περιεχόμενο…

Εγκύκλιος 48 -ΙΚΑ . Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Βιβλίου, Έλεγχος τήρησης εντύπου Ε4, Επιβολή και ύψος προστίμων

Το Ίδρυμα  Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,ΙΚΑ, εξέδωσε την εγκύκλιο με αριθμό 48/2014 με την οποία γνωστοποιούνται διατάξεις  που αφορούν στην κατάργηση υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού,  στον έλεγχο της τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού)  του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας καθώς και στην επιβολή και το ύψος διοικητικών και άλλων κυρώσεων