ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ

Έπειτα απο τις παρεμβάσεις της Ένωσής μας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος με επιστολές προς τους Δήμους Αθηναίων, Χαλανδρίου, Φυλής και Κορυδαλλού ζητεί ενημέρωση σχετικά με την δημοπράτηση νέων έργων χωρίς να έχουν εξοφληθεί οι παρελθούσες οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σε συνέχεια των προφορικών διαβεβαιώσεων και δεσμεύσεών της προς το Προεδρείο της ΠΕΔΜΕΔΕ, η Αναπληρώτρια Δημάρχου Αθηναίων, κα Σουλτάνα Σπυροπούλου, απέστειλε επιστολή στην οποία τονίζει την πρόθεση του Δήμου να αποπληρώσει έγκαιρα όλες τις οφειλές του και να εξασφαλίσει την πληρωμή των νέων έργων μέσω της ένταξής τους στο ΕΣΠΑ.   1. Επιστολή Διαμαρτυρίας της…