Έπειτα απο τις παρεμβάσεις της Ένωσής μας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος με επιστολές προς τους Δήμους Αθηναίων, Χαλανδρίου, Φυλής και Κορυδαλλού ζητεί ενημέρωση σχετικά με την δημοπράτηση νέων έργων χωρίς να έχουν εξοφληθεί οι παρελθούσες οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων.