Την Τρίτη 27 Ιουλίου συναντήθηκαν διαδικτυακά οι εταίροι του έργου Tab4Building από την Αυστρία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία προκειμένου να συζητήσουν για την πορεία υλοποίησης του έργου καθώς και για τα πρώτα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν για την διερεύνηση των αναγκών δεξιοτήτων των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου και των Αρχιτεκτόνων/ Πολιτικών μηχανικών στη χρήση σύνθετων υλικών στον Κατασκευαστικό Κλάδο».

Το έργο Tab4Building (Erasmus+) στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για Αρχιτέκτονες και Επαγγελματίες μικρών Κατασκευαστικών επιχειρήσεων αλλά και για φοιτητές με στόχο να γνωρίσουν αυτά τα σύνθετα υλικά σε βάθος, καθώς πρόκειται για υλικά που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα και του κύκλου ζωής των κτιρίων, λόγω των ιδιοτήτων τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου, που πρόκειται να δημιουργηθεί άμεσα.