Τίτλος Έργου:

TAB4BUILDING – Training for Architects and Builders in the use of composites For the BUILDING sector

«Εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων και Επαγγελματιών μικρών οικοδομικών εταιρειών στη χρήση σύνθετων υλικών στον Κατασκευαστικό Κλάδο»

Κωδικός έργου: N/A

Διάρκεια έργου: 01/10/2020 – 30/09/2022 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 294.830 €.

Συντονιστής εταίρος: Πολωνία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας (The Silesian University of Technology)

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

5 Ευρωπαϊκές χώρες μέσω της συμμετοχής 6 Εθνικών Κλαδικών Κοινωνικών και εκπαιδευτικών εταίρων. Ειδικότερα:

  • Αυστρία3S RESEARCH LABORATORY -Ερευνητικό εργαστήριο
  • Ισπανία:AIMPLAS – Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πλαστικών/ FEVEC– Ομοσπονδία Κατασκευαστικών Εταιρειών της Βαλένθια
  • Ελλάδα:ΠΕΔΜΕΔΕ- Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Εκπρόσωπος Εργοδοτών (Employer’s Organization)
  • Σλοβενία: CCIS– Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας

Σκοπιμότητα του έργου:

Στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών στον Κατασκευαστικό Κλάδο με τις κατάλληλες δεξιότητες ή / και ικανότητες αναφορικά με τη χρήση σύνθετων υλικών, δημιουργώντας την ανάγκη σε πολλές εταιρείες του κλάδου.

Το έργο Tab4Building, έρχεται να καλύψει αυτό το κενό στοχεύοντας στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για Αρχιτέκτονες και Επαγγελματίες μικρών οικοδομικών εταιρειών αλλά και για φοιτητές με στόχο να γνωρίσουν αυτά τα υλικά σε βάθος, καθώς είναι υλικά που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα και του κύκλου ζωής των κτιρίων, λόγω των ιδιοτήτων τους.

Αντίκτυπος του έργου

  • Αυξημένη κατανόηση των κατασκευαστών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των σύνθετων υλικών ώστε να μπορούν να τα λάβουν υπόψη στον Κατασκευαστικό Κλάδο
  • Βελτιστοποίηση των τεχνικών, ποιοτικών ελέγχων και δεξιοτήτων διαχείρισης σύνθετων υλικών σχετικά με την υπάρχουσα διαδικασία μετασχηματισμού που σχετίζεται με τον τομέα των σύνθετων υλικών
  • Εναρμόνιση κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων μέσω μεθοδολογίας σχεδιασμένη στα πλαίσια της πρακτικής εργασίας
  • Δημιουργία βιώσιμων δικτύων για την αύξηση της συνεργασίας και της μάθησης στον Κλάδο των Σύνθετων Υλικών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.