Ζητείται από τα μέλη της Ένωσης η αποστολή προτάσεων για τα Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Έργων

Σύμφωνα με  τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την 29.07.2021, στα πλαίσια της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου, δόθηκε παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Επιπλέον, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών ορίστηκαν Ομάδες Εργασίας στο Υπουργείο   για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα…

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στην διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου Tab4Building

Την Τρίτη 27 Ιουλίου συναντήθηκαν διαδικτυακά οι εταίροι του έργου Tab4Building από την Αυστρία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία προκειμένου να συζητήσουν για την πορεία υλοποίησης του έργου καθώς και για τα πρώτα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν για την διερεύνηση των αναγκών δεξιοτήτων των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου και των Αρχιτεκτόνων/ Πολιτικών…

Εκτός λειτουργίας η Διαδικτυακή Πύλη “Προμηθεύς” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από 30.07.2021 ώρα 18.05 έως 02.08.2021 ώρα 12.00 – Οδηγίες από τα αρμόδια Υπουργεία

Δεδομένου ότι, λόγω τεχνικών εργασιών, από την 30.07.2021 ώρα 18.05 έως και την 02.08.2021 ώρα 12.00 η Διαδικτυακή Πύλη “Προμηθεύς” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας, το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει   για τις διευθύνσεις μέσω των οποίων θα γίνεται η πρόσβαση των χρηστών  στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. Το ίδιο διάστημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας…

Ψηφίστηκε η παράταση των Εργοληπτικών Πτυχίων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και  Μελετών. Η τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο “Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης”, Στην τροπολογία, εκτός των άλλων, αναφέρονται  τα…