Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Κόνιτσας για διαγωνισμούς έργων που προκηρύσσονται ως προμήθεια

Η Ένωση διαμαρτύρεται για τη διεξαγωγή ανοικτών διαγωνισμών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ”  και για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» και ζητά να κληθούν προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και…

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος για την παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ μέχρι την 31.12.2023

Ο Νόμος του Υπουργείου Υποδομών με αριθμό 5014/2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 14 Α/2023. Στο άρθρο 53 αναφέρεται ότι : Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού…