Η Ένωση διαμαρτύρεται για τη διεξαγωγή ανοικτών διαγωνισμών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ”  και για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» και ζητά να κληθούν προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες  Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, που διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και κατάλληλη  εμπειρία προς υλοποίηση των  υπό δημοπράτηση  έργων