Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας”

Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5937 Β/2022, έργο της  Αρχής είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και απασχόλησης των εργαζομένων, η πρόληψη των παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσής τους, η…

Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ για την ενημέρωση Οικονομικής Καρτέλας του Εργοδότη

Είναι πλέον διαθέσιμες στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη και οι οικονομικές κινήσεις που αφορούν τις εισφορές-χρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΤΕΚΑ (ΑΠΔ ΤΕΚΑ), αναφέρει το Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, οι εργοδότες κάνουν χρήση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ. Εν…