Είναι πλέον διαθέσιμες στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη και οι οικονομικές κινήσεις που αφορούν τις εισφορές-χρεώσεις που απορρέουν από την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΤΕΚΑ (ΑΠΔ ΤΕΚΑ), αναφέρει το Δελτίο Τύπου του ΤΕΚΑ.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία, οι εργοδότες κάνουν χρήση του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ. Εν συνεχεία, εισάγοντας ως κριτήριο αναζήτησης το χρονικό διάστημα που τους ενδιαφέρει, το σύστημα παρουσιάζει είτε σε μορφή εμφάνισης είτε σε μορφή αναφοράς (pdf) τις αντίστοιχες κινήσεις.