Απόφαση της ΑΑΔΕ για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   5796Β/2022 αναφέρεται στην επιστροφή φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων. Στην εν λόγω  απόφαση αναφέρεται ότι σε περίπτωση που από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή επειδή το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο…

Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Gov.gr από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου ώρα 9:00

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προχωρά σε περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer). Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν…