Πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνάντηση των εταίρων του έργου Construction Blueprint με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ την 03.11.2022

Πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνάντηση εταίρων του προγράμματος στις 3 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή της Ένωσης Κύριο θέμα της συνάντησης η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την ενεργειακή απόδοση (Energy efficiency), την κυκλική οικονομία (Circular economy) και την ψηφιοποίηση (Digitalization) στον Κατασκευαστικό Κλάδο. Περισσότερα για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ: http://constructionblueprint.eu/