Πραγματοποιήθηκε η μηνιαία συνάντηση εταίρων του προγράμματος στις 3 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή της Ένωσης

Κύριο θέμα της συνάντησης η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την ενεργειακή απόδοση (Energy efficiency), την κυκλική οικονομία (Circular economy) και την ψηφιοποίηση (Digitalization) στον Κατασκευαστικό Κλάδο.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ: http://constructionblueprint.eu/