Ανασκόπηση συνεδρίασης ομάδας Εργασίας “Ασφάλεια και Υγεία” της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για τις Κατασκευές

Στις 5 Οκτωβρίου 2022  η Ομάδα Εργασίας “Ασφάλεια & Υγεία” της Επιτροπής Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για τις Κατασκευές  συνεδρίασε και συζήτησε θέματα περί νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και υγεία στον τομέα των κατασκευών και των  αναθεωρήσεων  των ευρωπαϊκών οδηγιών ( περί προϊόντων κατεδαφίσεων, περί μηχανημάτων, περί χημικών ουσιών, περί αμιάντου και περί καρκινογόνων…

Απόφαση της ΑΑΔΕ για τη διαδικασία επίσκεψης ελεγχομένων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα

Οι συναντήσεις των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων ή των εκπροσώπων τους, καθώς και των νομίμων εκπροσώπων των ελεγχόμενων νομικών προσώπων ή των αντιπροσώπων τους με υπαλλήλους των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πραγματοποιούνται μόνον κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, αποκλειστικά για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με εκκρεμή υπόθεσή…

Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης για τη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5406/2022. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη. Έργο της επιτροπής αξιολόγησης τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής αποτελεί η εξέταση: i. αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του αναπτυξαικού νόμου ii.…