Νέα συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του “Task Force – Ukraine” με συμμετοχή του Προέδρου της ΠΕΔΜΕΔΕ

Την Τρίτη 20  Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε, με την συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ δια του Προέδρου της κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, μία ακόμη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας “Task Force – Ukraine” όπου αξιολογήθηκαν οι αναφορές που έχουν παραληφθεί για την κατάσταση γενικά στην Ουκρανία αλλά και σε συγκεκριμένες πόλεις. Στην συνάντηση ο Πρόεδρος της Ουκρανικής Κατασκευαστικής Ομοσπονδίας εξέθεσε τα…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ φιλοξένησε στην Αθήνα την 2η συνάντηση εταίρων του Erasmus+ Προγράμματος Digi-CVET

Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της τη δεύτερη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του Erasmus+ Προγράμματος Digi-CVET. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ψηφιοποίηση στον Κατασκευαστικό κλάδο καθώς και άλλα τεχνικά ζητήματα του έργου. Θυμίζουμε πως το Εrasmus+ πρόγραμμα DigiCVET έχει…