Στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της τη δεύτερη δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του Erasmus+ Προγράμματος Digi-CVET.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την ψηφιοποίηση στον Κατασκευαστικό κλάδο καθώς και άλλα τεχνικά ζητήματα του έργου.

Θυμίζουμε πως το Εrasmus+ πρόγραμμα DigiCVET έχει ως στόχο την εκπαίδευση σε ομάδες-στόχους και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η ψηφιοποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός στην αγορά εργασίας ή εντός των εταιρειών για την προσέλκυση ή/ και τη διατήρηση του προσωπικού/ των μαθητευομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ