Ο Κατασκευαστικός κλάδος αντιπροσώπευσε το 11,1% του ΑΕΠ της Ε.Ε. και απασχόλησε 13 εκ.εργαζόμενους το 2021σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της FIEC

“Ο Kατασκευαστικός τομέας, ο οποίος είχε ήδη αποδειχθεί πιο ανθεκτικός από άλλους τομείς το προηγούμενο έτος, άρχισε επίσης να ανακάμπτει με ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συνολικά, γενικά οι επενδύσεις στις κατασκευές αυξήθηκαν κατά 5,2%”, αναφέρει ο Rüdiger Otto, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής και Νομικής Επιτροπής της FIEC,  στο εισαγωγικό του σχόλια στα πλαίσια…

Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ δημοσείευσε απόφαση με την οποία καθορίζεται η έκταση εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ

Έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025

Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο ‘Εγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς- ΕΣΣΚΔ” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ138 Α/2022. Όραμα του ΕΣΣΚΔ 2022 – 2025 συνιστά η εμπέδωση και η περαιτέρω εμβάθυνση των αρχών της Ακεραιότητας, της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας στη λειτουργία της πολιτείας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Βασικοί στόχοι…

Εγκύκλιος 25/2022 ΕΦΚΑ – Κατάργηση της διαδικασίας ακρόασης πριν την απόρριψη αίτησης για απονομή σύνταξης

Καταργείται  το δικαίωμα της ακρόασης πριν την έκδοση διοικητικής πράξης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση του ασφαλισμένου για την απονομή σύνταξης. Η εν λόγω διάταξη είχε εφαρμογή στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αφορούσε την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ παροχή αλλά και τη Β’ Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα που έχει αρμοδιότητα στο…