Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου προς τον Δήμο Πάργας μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Αιτιολογημένες απόψεις επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά   η Αποκεντρωμένη ΔΙοίκηση Ηπείρου από το Δήμο Πάργας για απευθείας αναθέσεις έργων