Αιτιολογημένες απόψεις επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά   η Αποκεντρωμένη ΔΙοίκηση Ηπείρου από το Δήμο Πάργας για απευθείας αναθέσεις έργων