Απόφαση της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021

Η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1098 Β/2022

Παράταση έως την 31.03.2022 της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ, Δώρου Χριστουγέννων και καταβολής αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών

Με την υπ’ αριθμ. 145/Συν.10η /10.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του eΕ.Φ.Κ.Α., παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 31/03/2022 η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων, καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, προσθέτων…