Η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1098 Β/2022