Διορθώσεις σφαλμάτων στον Ν. 4819/2021 για την διαχείριση των αποβλήτων

Στο ΦΕΚ 171 Α/2021 δημοσιεύτηκαν οι διορθώσεις των σφαλμάτων του Ν. 4819/2021 για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως καταγράφησαν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης( ΜΕΣ)  για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, που πραγματοποιούνται για τον έλεγχο της τήρησης των όρων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 776 Β/2022. Το ΜΕΣ περιλαμβάνει: α) τη…

myDATA : Έξι νέες προσθήκες αναβαθμίζουν το timologio- Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ

Με έξι νέες προσθήκες στο timologio του myDATA, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε,  αναβαθμίζει  την εφαρμογή, προσφέροντας νέες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και μειώνοντας το χρόνο έκδοσης των παραστατικών. Συγκεκριμένα, οι προσθήκες, που τέθηκαν σε λειτουργία , είναι οι εξής: Αναγραφή επιπλέον τρόπων πληρωμής (Web Banking, POS / e-POS)…