Στο ΦΕΚ 171 Α/2021 δημοσιεύτηκαν οι διορθώσεις των σφαλμάτων του Ν. 4819/2021 για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως καταγράφησαν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.