Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών δημοσίευσε το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το έτος 2022, το οποίο μπορείτε να διαβάστε εδώ. Τα βασικά θέματα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο είναι τα εξής: 1. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 2. Στρατηγική και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση σιδηροδρομικού τομέα και φορέων 3. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διοίκηση Έργων και Πόρων του Υπουργείου Υποδομών…

Εγκύκλιος για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων στα θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, ως τεχνικοί ασφαλείας,  σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για το έτος 2022  διευκρινίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Οι εργοδότες, που πληρούν τις προϋποθέσεις,  επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα…