Προς ίδρυση το Παρατηρητήριο Τιμών για τα Δημόσια Έργα, πάγιο αίτημα των Εργοληπτών

Ένα πάγιο αίτημα του Εργοληπτικού Κλάδου, η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα Δημόσια Έργα,  γίνεται πλέον πραγματικότητα, αφού δημοσιεύτηκε η σύμφωνη   γνώμη  της ΕΑΑΔΗΣΥ επί  του  σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Σύσταση, οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. ‘Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης…

To Erasmus+ πρόγραμμα RenovUp στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ απέκτησε δική του σελίδα

Τo Erasmus+ πρόγραμμα RenovUp στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ απέκτησε δική του σελίδα! Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα του έργου κλικάροντας στο https://www.renovup.org/ Η ιστοσελίδα βρίσκεται στην αγγλική και γαλλική γλώσσα ενώ σύντομα θα καλύψει και τις υπόλοιπες γλώσσες της Κοινοπραξίας στην ελληνική, ιταλική και πολωνική γλώσσα.